Om Leasing

Hvad er Flexleasing?

Ved en flexleasingaftale fastlægges der et årligt kørselsbehov for perioden bilen flexleases. Ud fra kørselsbehovet, beregnes en månedlig ydelse samt en restværdi på bilen ved aftalens udløb.

Ved en flexleasingaftale betales der til SKAT mellem 0,5 % og 2 % af bilens normale afgift plus ca. 2,3 % p.a. af den resterende afgift og alt efter hvornår bilen er indregistreret første gang. Er bilen 3 år gammel eller ældre, betales der kun en afgift på 0,5 % pr mdr plus de nævnte 2,3 % p.a. Afgiften indgår i den samlede månedlige ydelse.

Restværdien

Restværdien er det vi tidligere på siden har kaldt leasing-junglens farligste dyr. Sættes restværdien urealistisk højt ift. markedet for brugte biler samt det forventede kørselsbehov, kan du ende i at bilen når den skal sælges ikke er restværdien værd og så har leasingaftalen jo kostet mere end planlagt.  Vi ser desværre mange annoncerede leasingbiler med en alt for høj restværdi for at gøre den månedlige ydelse lav - det vil vi ikke være en del af.

Restværdien er fastsat ved aftalens indgåelse, og det er leasingtagers eget ansvar, at anvise en køber ved endt leasing. Hos autoklasse tilbyder vi at være behjælpelige med at få bilen solgt ved endt leasingaftale.

Vedligeholdelse

Ved en flexleasingaftale er leasingtageren selv ansvarlig for vedligeholdelse af bilen. Dette gælder både serviceeftersyn og reparationer på bilen under hele leasingperioden.


Fordele ved flexleasing

 • Langt mindre kapitalbinding ved en leasingaftale, end ved køb af bil. Du lægger en mindre udbetaling end hvis samme bil finansieres med fuld afgift betalt,

 • Bilen bliver kun mindre værd på "stålet" - ikke på de penge der er betalt i registreringsafgift på tilsvarende bil på fuld afgift.

 • Med en flexleasingaftale kan det bedre betale sig at skifte bil med få års mellemrum og du er ikke økonomisk bundet til et lån.

 • Nemmere at sælge bilen ved endt leasingaftale, da bilen står uden fuld afgift og derfor både kan leases videre i Danmark og sælges til udlandet.

 • Billig forsikring.

Ulemper ved flexleasing

 • Du er selv ansvarlig for restværdien ved aftalens udløb - ligesom når du har købt en bil på fuld afgift. Her er forskellen blot, at vi løbende og normalvis en gang om året ved tegning af ny kontrakt, sætter restværdien i dialog  med dig ift. det eksisterende europæiske marked. 

 • Du er selv ansvarlig for serviceeftersyn og reparationer - ligesom når du har købt en bil på fuld afgift.


Hvad er Splitleasing?

Splitleasing, også kaldet deleleasing, er ofte en rigtig god løsning til dig, der bruger bilen både privat og arbejdsrelateret, men som ikke ønsker at blive beskattet af fri bil. Splitleasing er særdeles attraktivt for dig med stort arbejdsmæssig kørselsbehov og mindre privatkørsel. Typisk skal du have en privat andel på under 30 %, før du bør overveje splitleasing.

I sin enkelthed er splitleasing en fordeling af udgifterne til bildrift mellem privat og erhverv og giver rigtig god mening i tilfælde hvor størstedelen af bilens kørte kilometer køres i virksomhedens regi.

Når arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for privat kørsel, er der som udgangspunkt tale om et skattepligtigt gode, der skal beskattes iht. Ligningsloven. Dog har Ligningsrådet anerkendt, at hvis en arbejdsgiver og arbejdstager leaser en bil sammen, skal der ikke nødvendigvis ske beskatning af fri bil. Årsagen er, at arbejdstager ikke får stillet en bil til rådighed af arbejdsgiver. Dette skyldes primært, at arbejdsgiver ikke påtager sig arbejdstagers forpligtelser overfor leasingselskabet, hvorfor der er tale om 2 sidestillede leasingtagere.

Krav der skal være opfyldt

 • Der skal indgås to skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskabet og arbejdsgiver samt leasingselskabet og arbejdstager.

 • De samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning skal fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel.

 • Leasingydelsen skal, for hver af parterne, indbetales direkte til leasingselskabet.

 • Hver af parterne skal alene hæfte for egne forpligtigelser i relation til leasingselskabet.

 • Der skal føres et kørselsregnskab over erhvervskørsel/privatkørsel, som altid kan dokumenteres. Dette kan løses med en elektronisk kørebog som automatisk logges via indstalleret GPS-tracker.

I en endelig vurdering af om splitleasing er det rigtige for dig og din virksomhed, er det en god ide at rådføre sig med virksomhedens revisor, hvor vi gerne forinden udarbejder tilbud på den ønskede bil.


Hvad er Sæsonleasing?

Sæsonleasing etableres typisk på en sæsonbetonet bil som f.eks. en cabriolet eller en sportsbil.

Du vælger selv, hvor mange måneder om året, bilen skal være indregistreret. Eksempel: Kontrakten baseres på 12 mdr. med 7 aktive måneder, hvor der er nummerplader på bilen og 5 passive måneder, hvor bilen er vinteropbevaret, og du ikke betaler afgift på bilen.

Du bestemmer helt selv, om du vil have f.eks. 3, 6 eller 8 aktive måneder og du beslutter også selv, hvilken måned du vil starte din aktive periode.

Flere og flere vælger derfor også at have to biler på sæsonleasing, hvilket giver mulighed for at køre i f.eks. SUV om vinteren og Cabriolet om sommeren.


Hvordan foregår leasingen?

autoklasse formidler leasing gennem en samarbejdspartner, der har finansieret biler siden 1989 og hvis kapital, renommé og arbejdsmetoder bunder i troværdighed. De økonomiske og aftalemæssige aspekter i en leasingaftale, er således gennem et solidt dansk finansieringsselskab med flere tusinde leasingbiler på vejen og en mangeårig sund økonomi.

Skulle du få lyst til at tage din bil på en bane til trackday, tilbyder vi helt nyt og ekstraordinært forsikring af din bil.