Om leasing

Hvad er Flexleasing?

Flexleasing betyder, at du leaser en bil uden registreringsafgift og i stedet for betaler forholdsmæssig registreringsafgift de måneder, hvor bilen er på danske nummerplader. 

Ifølge Registreringsafgiftsloven, kan du kun benytte denne leasingform, med mulighed for at betale forholdsmæssig afgift, ved at benytte flexleasing via et leasingselskab. Når registreringsafgiften betales forholdsmæssigt pr. måned, binder du som kunde et langt mindre beløb - ca. 10 % af bilens værdi med afgift fuldt betalt. Efter endt leasing har du også en vare, der kan sælges i hele Europa og som også er interessant i Danmark til videre-leasing.


Hvad er Sæsonleasing?

Sæsonleasing etableres typisk på en sæsonbetonet bil som f.eks. en cabriolet eller en sportsbil.

Du vælger selv, hvor mange måneder om året, bilen skal være indregistreret. Eksempel: Kontrakten baseres på 12 mdr. med 7 aktive måneder, hvor der er nummerplader på bilen og 5 passive måneder, hvor bilen er vinteropbevaret, og du ikke betaler afgift på bilen.

Du bestemmer helt selv, om du vil have f.eks. 3, 6 eller 8 aktive måneder og du beslutter også selv, hvilken måned du vil starte din aktive periode.

Flere og flere vælger derfor også at have to biler på sæsonleasing, hvilket giver mulighed for at køre i f.eks. Range Rover om vinteren og Porsche 911 Cabriolet om sommeren. 


Hvad er Splitleasing?
Splitleasing, også kaldet deleleasing, er ofte en rigtig god løsning til dig, der bruger bilen både privat og arbejdsrelateret, men som ikke ønsker at blive beskattet af fri bil. Splitleasing er særdeles attraktivt for dig med stort arbejdsmæssig kørselsbehov og mindre privatkørsel. Typisk skal du have en privat andel på under 30 %, før du bør overveje splitleasing.

I sin enkelthed er splitleasing en fordeling af udgifterne til bildrift mellem privat og erhverv og giver rigtig god mening i tilfælde hvor størstedelen af bilens kørte kilometer køres i virksomhedens regi.

Når arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for privat kørsel, er der som udgangspunkt tale om et skattepligtigt gode, der skal beskattes iht. Ligningsloven. Dog har Ligningsrådet anerkendt, at hvis en arbejdsgiver og arbejdstager leaser en bil sammen, skal der ikke nødvendigvis ske beskatning af fri bil. Årsagen er, at arbejdstager ikke får stillet en bil til rådighed af arbejdsgiver. Dette skyldes primært, at arbejdsgiver ikke påtager sig arbejdstagers forpligtelser overfor leasingselskabet, hvorfor der er tale om 2 sidestillede leasingtagere.

Krav der skal være opfyldt

  • Der skal indgås to skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskabet og arbejdsgiver samt leasingselskabet og arbejdstager.

  • De samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning skal fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel.

  • Leasingydelsen skal, for hver af parterne, indbetales direkte til leasingselskabet.

  • Hver af parterne skal alene hæfte for egne forpligtigelser i relation til leasingselskabet.

  • Der skal føres et kørselsregnskab over erhvervskørsel/privatkørsel, som altid kan dokumenteres. Dette kan løses med en elektronisk kørebog som automatisk logges via indstalleret GPS-tracker.

I en endelig vurdering af om splitleasing er det rigtige for dig og din virksomhed, er det en god ide at rådføre sig med virksomhedens revisor, hvor vi gerne forinden udarbejder tilbud på den ønskede bil.


autoklasse formidler leasing gennem en samarbejdspartner, der har finansieret biler siden 1989 og hvis kapital, renommé og arbejdsmetoder bunder i troværdighed. De økonomiske og aftalemæssige aspekter i en leasingaftale er således gennem et solidt finansieringsselskab.

Skulle du få lyst til at tage din bil på en bane til trackday, tilbyder vi helt nyt og ekstraordinært forsikring af din bil.

Trackdayforsikringen gælder i hele Europa og kan tegnes for biler, der er leaset gennem autoklasse.